Eesti Geenivaramu geenidoonori projekti tingimused

  • Kinnitan, et olen eelnevalt allkirjastanud “Geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi” ja olen nõus loovutama geeniproovi. Olen informeeritud ülalmainitud projektist, olen teadlik selle eesmärgist ja metoodikast.*
  • AS Lääne-Tallinna Keskhaigla töötleb isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega. Töötleme isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ja teostamiseks. AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ei edasta, müü ega avalikusta andmeid kolmandatele osapooltele ilma isiku eelneva nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.
    Nõustun isikuandmete töötlemise korraga. Luban edastada geeniproovi ja minu isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti-aadress, telefoninumber) Eesti Geenivaramule.
  • Olen nõus loovutama vereproovi (6 ml veeniverd).*Vaadake geenidoonoriks saamise kohta täpsemalt veebilehelt geenidoonor.ee või küsige lisateavet Eesti Geenivaramu infotelefonilt 52 069 59 tööpäevadel kell 09:00-17:00.